top of page
לוגו דרך הבד- וילונות בחיפה

Curtains & Home Couture

  וילונות פאלדים/ בד  

וילונות פאלדים (קיפולים) תופרים מכל סוג בדי וילונות. קיים מגוון אפשרויות עיצוב ושילובי בדים בוילונות האלה. בדי וילונות בחורים לפי רמת הקשיפות, מרקם, צבע ומעצבת שלנו עוזרת בבחירה.

כל וילון ניתן להתקין לתקרה או לקיר. וילונות פאלדים ניתן לתלות עם המסילה הרגילה או המסילות החשמליות, או להחליף מסילה רגילה לחשמלית בהמשך. אנו תופרים כל הוילונות אצלנו ומתקינים אותם, דבר מונע תקלות ומאפשר רמת הבקרה גבוהה. ההתקנה שלנו נקיה. 

bottom of page